Aktualności

Praca w sieciach współpracy i samokształcenia

Największe zainteresowanie w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” wzbudzają sieci współpracy i samokształcenia. Dzięki współpracy w sieciach ich uczestnicy mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pomocą platformy internetowej, gdzie wymieniają swoje spostrzeżenia i doświadczenia zawodowe. Ponadto, w ramach każdej z 10 utworzonych w […]

Podsumowanie kwartału w projekcie

Nastąpił ważny dla projektu czas – rozliczenie kolejnego kwartału, co jest jednocześnie podsumowaniem jego wszystkich działań. Głównym celem projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” jest wspieranie pracy  nauczycieli w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W ramach doskonalenia,  w okresie od listopada 2013 do końca […]

Spojrzenie w przyszłość

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wyspecjalizowało się w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych kierowanych do uczniów, nauczycieli placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze powiatu lubańskiego. Aktualnie realizuje już 17 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 3.5 PO KL. Właśnie projektowi Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli […]

SPRAWOZDANIE Z DRUGIEGO SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

„Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole”      W dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia  „Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole”. Na spotkanie przybyło 16 nauczycieli współpracujących w sieci. Tematyka zajęć […]

DODATKOWE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne nauczycieli, od stycznia 2014 roku ruszają dwie dodatkowe sieci współpracy i samokształcenia: „Przygotowanie dziecka do szkoły” – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole” – dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.   Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2013r. w przedszkolach i szkołach podstawowych wskazały na konieczność […]

SZKOLNI ORGANIZATORZY ROZWOJU EDUKACJI

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji to osoba, która pracuje na rzecz szkoły i wspiera ją w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Do zadań SORE należy:  nawiązanie kontaktu ze szkołą, przedstawienie dyrektorowi pakietu dostępnych ofert doskonalenia, przybliżenie i omówienie zasad, na których opiera się nowy […]

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” wspomagania jest powstanie sieci skupiających nauczycieli i dyrektorów z róznych szkół i placówek. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy jak i spotkań […]

Konferencja otwarcia projektu

Dnia 25 października 2013r. odbyła się konferencja otwarcia projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anna Adamska przekazała zebranym interesujące informacje o projekcie – jego głównych założeniach, celach, korzyściach jakie przyniesie dyrektorom i nauczycielom ze szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego.  […]

Nowy projekt współfinansowany ze środków unijnych

Szanowni Państwo Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu od września br. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków unijnych. Tym razem jego celem jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z programem rozwoju szkoły i przedszkola.