Aktualności

Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo, „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i  przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”  to kolejny projekt zrealizowany przez PCE w Lubaniu, służący podniesieniu poziomu edukacji i skierowany do dyrektorów oraz  nauczycieli z powiatu lubańskiego.

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RAMACH PROJEKTU

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” „Projektowanie wsparcia rozwojowego szkoły/przedszkola”

Zaproszenie

Korzystając z możliwości uzupełnienia szkoleń dla dyrektorów w zakresie diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola oraz podnoszenia jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli, w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie…” zapraszamy Państwa Dyrektorów na dwa dodatkowe 2-dniowe szkolenia wyjazdowe.

Nowe tytuły w Biblioteczce samokształceniowej

Zgodnie z założeniami, placówki biorące udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie…” na każdy rok realizacji projektu wybrały inny obszar wsparcia. Pojawiły się obszary nie realizowane w poprzednim roku. Zmieniła się także tematyka sieci współpracy i samokształcenia.

Zmiana firmy szkoleniowej i ekspertów

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych od stycznia 2015 w 5 szkołach realizujących obszar wspomagania „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” zajęcia będą realizować eksperci z Prywatnego Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze. Harmonogram szkoleń i konsultacji dostępny po uzgodnieniu przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji poszczególnych placówek z dyrektorami oraz ekspertami.

Pierwsze spotkania sieci współpracy i samokształcenia.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/15 rozpoczynamy nowe działania w projekcie „Bezpośrednie wsparcie…”. Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w pierwszych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia, które będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.