Sieć nr 8: Nowoczesna biblioteka

Informacja o koordynatorze sieci

Beata Książkiewicz – nauczyciel i bibliotekarz w Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli „Nowoczesna Biblioteka- MCI” to zespół nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów. Nauczyciele ci pracują w szkołach podstawowych i  gimnazjach w powiecie lubańskim.

Celem działania sieci jest wspólne uczenie się jak szkolną bibliotekę zamienić w Multimedialne Centrum Informacji w  którym nauczyciel powinien stać się organizatorem samodzielnej pracy ucznia, doradcą i przewodnikiem w świecie informacji oraz etycznych i estetycznych wartości.

Sensem funkcjonowania tej sieci jest współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań osobistych członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.

 

Pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia

 „Nowoczesna biblioteka-MCI”  mamy już za sobą!

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Nowoczesna biblioteka-MCI”    – w powiecie lubańskim w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli powiatu lubańskiego”  odbyło się25 listopada 2013 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu.

W spotkaniu uczestniczyło 13 nauczycieli szkół powiatu lubańskiego. Było wśród nich nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Wśród nauczycieli są w większości: poloniści, bibliotekarze, germaniści.  Są to w większości nauczyciele mianowani i dyplomowani. Jest też nauczyciel stażysta.

Spotkanie odbyło się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Nauczyciele mieli okazję zapoznania się i wymiany zdań podczas serwisu kawowowego.  Następnie koordynator sieci –Beata Książkiewicz przedstawiła założenia projektowe powołanej sieci, informując zebranych o tym, co to jest sieć, czemu ma służyć i jakie  ma dać korzyści. Nauczyciele, którzy podjęli decyzję o przynależności do sieci, zawarli kontrakt, zobowiązując się do systematycznej pracy w ramach sieci. Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały ułatwiające pracę w sieci.

Po przerwie kawowej koordynator sieci zapoznał swoich członków z wynikami ankiety, którą w październiku 2013 r. wypełnił każdy nauczyciel oddelegowany przez dyrektora danej placówki do pracy w  sieci. Bardzo ważną częścią spotkania było ustalenie z nauczycielami tematyki szkoleń z ekspertami zewnętrznymi, bowiem na kolejnych spotkaniach będą mieli możliwość poszerzania swej wiedzy we wskazanych przez siebie obszarach.

W trakcie dyskusji fokusowej uczestnicy wyłonili następującą tematykę szkoleń:

  1. Tablice interaktywne: Montaż, typowe zastosowania, wykorzystanie tablicy do uruchamiania dowolnych programów, telekonferencje.
  2. Jak stworzyć stronę internetową biblioteki z wykorzystaniem systemu Joomla?
  3. „Opracowanie projektów i pozyskiwanie środków na unowocześnienie biblioteki.”

 

Koordynator –Beata Książkiewicz  zaproponowała, aby  konsultacje indywidualne  odbywały  się w jej szkole w Gimnazjum nr 3 w Lubaniu lub w czytelni Biblioteki Pedagogicznej . 

 

Dziękuję wszystkim za przybycie i zaangażowanie

koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Beta Książkiewicz