Sieci współpracy
i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Rok szkolny 2013/2014

Sieć nr 1: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

Koordynator sieci: Cezariusz Rudyk.

Sieć nr 2: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Koordynator sieci: Małgorzata Grzesiak

Sieć nr 3: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

Koordynator sieci: Janina Hładyk

Sieć nr 4: Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

Koordynator sieci: Bożena Charkiewicz

Sieć nr 5: Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole

Koordynator sieci: Beata Bodziona

Sieć nr 6: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny internet

Koordynator sieci: Krzysztof Dudek

Sieć nr 7: Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Koordynator sieci: Alina Jarosz

Sieć nr 8: Nowoczesna biblioteka

Koordynator sieci: Beata Książkiewicz

Sieć nr 9: Przygotowanie dziecka do szkoły

Koordynator sieci: Urszula Galas

Sieć nr 10: Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole

Koordynator sieci: Joanna Szkudlarek

Rok szkolny 2014/2015
 

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
rok szkolny 2014/ 2015

 

Lp. Tytuł sieci Koordynator
1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Cezariusz Rudyk
2. Szkoła dla wszystkich – edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych Małgorzata
Grzesiak
3. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK – WebQuest, e-lerning Krzysztof  Dudek
4. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK – tablica multimedialna Jacek Żojdzik
5. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/ przedszkolu Beata Bodziona
6. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Joanna Szkudlarek
7. Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z przedmiotów humanistycznych do rozwoju pracy własnej i szkoły? Beata Książkiewicz
8. Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki do rozwoju pracy własnej i szkoły? Iwona Sosnowska
9. Wychowanie fizyczne jako element edukacji zdrowotnej Marta Szymańska
10. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych Urszula Galas

W ramach wszystkich działających sieci nauczyciele:
1. Wezmą udział w  spotkaniach prowadzonych przez koordynatorów sieci i 4
( 2 wykłady i 2 warsztaty) spotkaniach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych.
2. Będą pracowali na platformie informatycznej ORE www.doskonaleniewsieci.pl