Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji

 

 

Agnieszka Adamczyk

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz doradca metodyczny.

W projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” pełnię funkcję szkolnego organizatora rozwoju edukacji w placówkach: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu – Technikum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu – Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu – Technikum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu.


 

 

Ida Chwirot

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z 32 stażem, nauczyciel terapii pedagogicznej oraz doradca metodyczny.

W projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” pełnię funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w placówkach: Szkoła Podstawowa im. Orłą Białego w Kościelniku, Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu, Szkoła Podstawowa Nr 4  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, Szkoła Podstawowa w Radogoszczy, Przedszkole w Zarębie.


 

 

Beata Halczuk

Zawodowo pracuję jako pedagog szkolny w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach , prowadzę również zajęcia terapii pedagogicznej . Mam 18 letni staż pracy.

W projekcie ,,Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim’’ pełnię funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w placówkach: Gimnazjum we Włosieniu, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie, Gimnazjum w Siekierczynie, Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu.


 

 

Beata Jaworska:

W szkole pracuję 21 lat, od 11 lat pełnię funkcję dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. S Wyspiańskiego w Lubaniu.
Od początku pracy w szkole, propaguję ideę integracji uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w oddziałach integracyjnych.

Od 2011 roku jestem członkiem Rady ds. Integracji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty, z inicjatywy której odbyła się Regionalna konferencja na temat zaburzeń psychicznych dzieci w rzeczywistości szkolnej. Jestem entuzjastą Oceniania Kształtującego i edukacji włączającej.

W projekcie pełnię funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w następujących placówkach: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu – Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu – Technikum Ekonomiczne, Gimnazjum im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Radostowie Średnim, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu.


 

 

Iwona Kalinowska – Tymińska

Nauczycielka języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku z 24 letnim stażem. Uczestniczyłam i pracowałam w kilku oświatowych projektach unijnych.

W projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” pełnię funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Olszynie, Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zarębie, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Malucha” w Lubaniu.


 

 

Małgorzata Nir

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog.

W projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” pełnię funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w placówkach: Szkoła Podstawowa w Stankowicach, Gimnazjum im. J. Słowackiego w Zarębie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach, Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu.