Doskonalenie

Obszary wsparcia szkół/placówek
w powiecie lubańskim w roku szkolnym 2013- 2014

 

CZĘŚĆ IPRZEDSZKOLA – 7 placówek

 1. Jak pomóc przedszkolakowi osiągnąć sukces edukacyjny ( kształtowanie myślenia matematycznego)?
 2. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? -  2 przedszkola
 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (pedagogika zabawy, nowe metody pracy z dziećmi w przedszkolu ) –  2 przedszkola
 4. Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola.
 5. Praca z przedszkolakiem (uczniem) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

CZĘŚĆ IISZKOŁY PODSTAWOWE – 15 szkół

 1. Budowa koncepcji pracy szkoły.
 2. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. –  3 szkoły
 3. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? –  2 szkoły
 4. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. –  8 szkół

SZKOŁY GIMNAZJALNE – 7 szkół

 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. –  3 szkoły
 2. Praca z uczniem zdolnym.
 3. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 4. Ocenianie kształtujące.
 5. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – 7 szkół

 1. Praca z uczniem zdolnym. – 2 szkoły
 2. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? –  3 szkoły
 3. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym ( metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym narkomanią i alkoholizmem,
  z zaburzeniami psychicznymi, itp.)
 4. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

 

Oferty wybrane przez szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Nazwa placówki

Temat wsparcia
1 ZSP im. A. Mickiewicza – LO Praca z uczniem zdolnym
2 ZSP im. A. Mickiewicza – Technikum Praca z uczniem zdolnym
3 ZSP im. KZL – Technikum Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
4 ZSP im. KZL – ZSZ Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym ( metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym narkomanią i alkoholizmem, z zaburzeniami psychicznymi, itp.)
5 ZSP Nr 2 – LO Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
6 ZSP Nr 2 – Technikum Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
7 ZSP Nr 2 – ZSZ Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
8 MZS Świeradów Zdrój – Gimnazjum Nr 1 im. Ratowników Górskich Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła
9 MZS Świeradów Zdrój – Szkoła PodstawowaNr1 im. M. Skłodowskiej- Curie Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła
10 MZS Świeradów Zdrój – Przedszkole Miejskie Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
11 Gimnazjum we Włosieniu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
12 Gimnazjum Nr 1 im. S. Wyspiańskiego w Lubaniu Ocenianie kształtujące.
13 Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu Praca z uczniem zdolnym
14 Gminne Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
w Olszynie
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
15 Gimnazjum im. J.Słowackiego w Zarębie Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
16 Gimnazjum im. A. Fredry w Pisarzowicach Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
17 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
18 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
20 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie Budowa koncepcji pracy szkoły.
21 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła
22 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Biedrzychowicach Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
23 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
24 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowie Śr. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
25 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
26 Szkoła Podstawowa im. J. Słowackigo w Zarębie Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
27 Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Pisarzowicach
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
28 Szkoła Podstawowa im. E.Plater w Platerówce Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła
29 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
w Świeradowie Zdroju
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
30 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
31 Przedszkole Nr 3 w Lubaniu Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?
32 Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 
33 Przedszkole w Zarębie Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola
34 Przedszkole Nr 1 w Lubaniu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
35 Przedszkole Miejskie Nr 5 im. J. Tuwima w Lubaniu Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
36 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Lubaniu Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.