Konferencja otwarcia projektu

Dnia 25 października 2013r. odbyła się konferencja otwarcia projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anna Adamska przekazała zebranym interesujące informacje o projekcie – jego głównych założeniach, celach, korzyściach jakie przyniesie dyrektorom i nauczycielom ze szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego.  Podkreśliła, że wspomaganie adresowane jest do szkoły/przedszkola, a nie wyłącznie do poszczególnych osób lub grup. Poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę/przedszkole i wynika z analizy indywidualnej sytuacji placówki odpowiadając na jej specyficzne potrzeby.

Pani Alina Męczywór, koordynator merytoryczny projektu przedstawiła zasady współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia, opisała zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którzy przede wszystkim będą inicjować, wdrażać i monitorować roczny plan wspomagania placówki.

Starosta Lubański Walery Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił korzyści, jakie szkoły/przedszkola z terenu powiatu lubańskiego będą miały z udziału w projekcie.

Konferencję uświetnił wykład dr Roberta Mertuszki pt. „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubańskim – pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli”.
Zarówno projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”, jak i sama konferencja wzbudziły duże zainteresowanie w środowisku oświatowym powiatu oraz wśród lokalnych mediów.