SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” wspomagania jest powstanie sieci skupiających nauczycieli i dyrektorów z róznych szkół i placówek. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy jak i spotkań osobistych.

Powołano 8 koordynatorów następujących sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu lubańskiego:

Sieci dyrektorów:

  1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły – koordynator Cezariusz Rudyk.
  2. Zadania dyrektora b zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – koordynator Małgorzata Grzesiak.

Sieci nauczycieli:

  1. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – koordynator Janina Hładyk.
  2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? – koordynator Bożena Charkiewicz.
  3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole – koordynator Beata Bodziona.
  4. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rokI) – bezpieczny Internet – koordynator Krzysztof Dudek.
  5. Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych – koordynator Alina jarosz.
  6. Nowoczesna biblioteka – koordynator Beata Książkiewicz.