SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RAMACH PROJEKTU

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

„Projektowanie wsparcia rozwojowego szkoły/przedszkola”

Hotel***Szrenica w Szklarskiej Porębie

21 – 22 maja 2015r.

PROGRAM SZKOLENIA:               

21 maja 2015r. (czwartek):

09.00 – 10.00 Przyjazd, zakwaterowanie uczestników

10.00 – 10.30 Bufet kawowy

10.30 – 13.30 Szkolenie Moduł I: Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola. Podstawowe koncepcje i narzędzia, wywiady i warsztaty diagnostyczne (techniki konwersacji coachingowej i techniki koncepcyjne pracy grupowej), formułowanie i komunikowanie wniosków z diagnozy.

13.30-14.30 Obiad

14.30 – 17.30 Szkolenie Moduł II: Projektowanie wsparcia rozwojowego poprzez formułowanie celów, ustalenie form i metod wspierania, rozwoju, organizacja wsparcia i planowanie działań rozwojowych.

18.00 Uroczysta kolacja

 

22 maja 2015r. (piątek):

8.30 – 9.30 Śniadanie

9.30 – 12.30 Szkolenie Moduł III: Strategie zarządzania projektem, współpraca zespołów nauczycielskich, monitorowanie i ewaluacja procesów wsparcia.

12.30 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

13.00 – 14.00 Obiad

14.30 Wyjazd uczestników.

Bufet kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi pan Sebastian Kępka prowadzący firmę szkoleniową EDUKOMPETENCJE z Warszawy:

- nauczyciel w ośrodku oświatowym Zamku Królewskiego w Warszawie,

- szkoleniowiec, wdrażający rozwiązania informatyczne w placówkach oświatowych i JST w firmie VULCAN

- specjalista ds. szkoleń, menadżer projektów szkoleniowych i doradczych w firmie szkoleniowej realizującej projekty dla placówek oświatowych i JST,

- autor publikacji o tematyce oświatowej.

Zapraszamy