Zaproszenie

Korzystając z możliwości uzupełnienia szkoleń dla dyrektorów w zakresie diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola oraz podnoszenia jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli, w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie…” zapraszamy Państwa Dyrektorów na dwa dodatkowe 2-dniowe szkolenia wyjazdowe.

Szkolenie nr 1

Planowany termin szkolenia: 21-22.05.2015

Tematyka:

  1. Moduł I: Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola.

Podstawowe koncepcje i narzędzia, wywiady i warsztaty diagnostyczne (techniki konwersacji coachingowej i techniki koncepcyjne pracy grupowej), formułowanie                            i komunikowanie wniosków z diagnozy.

  1. Moduł II: Projektowanie wsparcia rozwojowego poprzez formułowanie celów, ustalenie form i metod wspierania, rozwoju, organizacja wsparcia i planowanie działań rozwojowych.
  2. Moduł III: Strategie zarządzania projektem, współpraca zespołów nauczycielskich, monitorowanie i ewaluacja procesów wsparcia.

 

Szkolenie nr 2

Planowany termin szkolenia: 11-12.06.2015

Tematyka:

  1. Moduł I: Rola dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
  2. Moduł II: Rola dyrektora w motywowaniu nauczycieli
  3. Moduł III: Rola dyrektora w organizacji efektywnej zespołowej pracy nauczycieli

 

Do przeprowadzenia szkoleń zostaną zaangażowani pracownicy naukowi specjalizujący się w tej tematyce.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu lub drogą elektroniczną na adres doskonaleniepce@interia.pl

 

Każdy dyrektor i wicedyrektor może uczestniczyć zarówno w pierwszym jak i drugim szkoleniu.

 

Zapraszamy

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie