Nowe tytuły w Biblioteczce samokształceniowej

Zgodnie z założeniami, placówki biorące udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie…” na każdy rok realizacji projektu wybrały inny obszar wsparcia. Pojawiły się obszary nie realizowane w poprzednim roku. Zmieniła się także tematyka sieci współpracy i samokształcenia.

W związku z nowymi tematami sieci/obszarami wsparcia, dzięki staraniom biura projektu – Powiatowego Centrum Edukacyjnego, możliwy będzie zakup dodatkowych 62 tytułów do sieci współpracy i samokształcenia oraz 46 tytułów do obszarów wsparcia.

Obecnie trwają procedury związane z zakupami, ale już w marcu będzie możliwość korzystania z uzupełnionego księgozbioru Biblioteczki samokształceniowej.