Zmiana firmy szkoleniowej i ekspertów

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych od stycznia 2015 w 5 szkołach realizujących obszar wspomagania „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” zajęcia będą realizować eksperci z Prywatnego Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze. Harmonogram szkoleń i konsultacji dostępny po uzgodnieniu przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji poszczególnych placówek z dyrektorami oraz ekspertami.