Pierwsze spotkania sieci współpracy i samokształcenia.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/15 rozpoczynamy nowe działania w projekcie „Bezpośrednie wsparcie…”. Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w pierwszych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia, które będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.

Podczas pierwszych spotkań w każdej z 10 sieci, uczestnicy wypełnią obowiązujące dokumenty rekrutacyjne.  Ponadto, podczas spotkań koordynatorzy omówią następujące zagadnienia:

  1. Przygotowanie rocznego planu pracy sieci, tematykę warsztatów.
  2. Współpraca uczestników za pośrednictwem platformy internetowej, zasady, instrukcje.
  3. Zasady współpracy i samokształcenia w celu realizacji indywidualnych potrzeb uczestników sieci.

Zapraszamy!