Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli rok szkolny 2014/ 2015

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli…” w powiecie lubańskim będzie funkcjonowało 10 sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, w tym 2 dla dyrektorów placówek uczestniczącym w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w wybranych sieciach.

Lp. Tytuł sieci Koordynator
1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Cezariusz Rudyk
2. Szkoła dla wszystkich – edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych Małgorzata
Grzesiak
3. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK – WebQuest, e-lerning Krzysztof  Dudek
4. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK – tablica multimedialna Jacek Żojdzik
5. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/ przedszkolu Beata Bodziona
6. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Joanna Szkudlarek
7. Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z przedmiotów humanistycznych do rozwoju pracy własnej i szkoły? Beata Książkiewicz
8. Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki do rozwoju pracy własnej i szkoły? Iwona Sosnowska
9. Wychowanie fizyczne jako element edukacji zdrowotnej Marta Szymańska
10. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych Urszula Galas

W ramach wszystkich działających sieci nauczyciele:
1. Wezmą udział w  spotkaniach prowadzonych przez koordynatorów sieci i 4
( 2 wykłady i 2 warsztaty) spotkaniach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych.
2. Będą pracowali na platformie informatycznej ORE www.doskonaleniewsieci.pl