Oferty wybrane przez szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

36 placówek, w tym 6 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji wybrało już w czerwcu oferty doskonalenia na rok szkolny 2014/2015. Poniżej wykaz ofert doskonalenia, które będą realizowane przez ekspertów wyłonionych w wyniku procedury przetargowej.

CZĘŚĆ I – PRZEDSZKOLA – 6 placówek

Jak pomóc przedszkolakowi osiągnąć sukces edukacyjny- 1 przedszkole

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? -  1 przedszkole

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (pedagogika zabawy, nowe metody pracy z dziećmi w przedszkolu ) –  1 przedszkole

Nauczyciel 45+ – 1 przedszkole

Praca z przedszkolakiem (uczniem) o  specjalnych potrzebach edukacyjnych-

2 przedszkola

CZĘŚĆ II – SZKOŁY PODSTAWOWE – 16 szkół

Budowa koncepcji pracy szkoły- 2 szkoły

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły – 1 szkoła

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? –  1 szkoła

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 2 szkoły

Ocenianie kształtujące -  1 szkoła

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. –  1 szkoła

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – 1 szkoła

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych – 1 szkoła

Projekt edukacyjny w szkole – 1 szkoła

Wykorzystanie TiK na zajęciach edukacyjnych – tablica multimedialna – 2 szkoły

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? – 1 szkoła

Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się – 1 szkoła

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – 1 szkoła

CZĘŚĆ III – SZKOŁY GIMNAZJALNE – 7 szkół

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1 szkoła

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły – 1 szkoła

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. –  1 szkoła

Budowa koncepcji pracy szkoły- 2 szkoły

Ocenianie kształtujące -  1 szkoła

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – 1 szkoła

CZĘŚĆ IV – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – 7 szkół

Nauczyciel 45+ – 2 szkoły

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 3 szkoły

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1 szkoła

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły – 1 szkoła

Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w powiecie lubańskim wspomagania jest powstanie sieci skupiających nauczycieli (dyrektorów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy itd.) z różnych szkół i placówek. Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci będzie wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, traktowanej jako forum wymiany doświadczeń,  wykładów i warsztatów prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów, jaki i spotkań osobistych. Członkowie sieci skorzystają z własnej wiedzy i doświadczeń, ale również z pomocy zewnętrznych ekspertów.
W ramach projektu „ Bezpośrednie wsparcie….”  Powołano 10 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli Powiatu Lubańskiego.