Koniec i początek

Kończy się pierwszy rok szkolny realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Dla nauczycieli biorących udział w licznych formach doskonalenia będzie to chwila wytchnienia od szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, konsultacji, spotkań sieci współpracy i samokształcenia.

Zbliżająca się wakacyjna przerwa będzie jednak początkiem wytężonej pracy dla pracowników biura projektu, której celem będzie zorganizowanie wysokiej jakości doskonalenia w nowym roku szkolnym.

Czeka nas opracowanie dokumentacji, wyłonienie w drodze zamówień publicznych ekspertów do prowadzenia szkoleń. W związku z tymi działaniami zwróciliśmy się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o wybór w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (do 10 czerwca) oferty doskonalenia z zaproponowanej przez ORE listy ofert:

 1. Pierwszy/drugi rok  pracy dyrektora szkoły
 2. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 3. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
 5. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
 7. Szkoła promuje wartość edukacji
 8. Nauczyciel 45+
 9. Rodzice partnerami szkoły
 10. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 11. Projekt edukacyjny w szkole
 12. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet
 13. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 14. Praca z uczniem zdolnym
 15. Praca z uczniem młodszym
 16. Budowa koncepcji pracy szkoły
 17. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 18. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
 19. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
 20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
 21. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
 22. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 23. Ocenianie kształtujące
 24. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

W dokonaniu wyboru wsparcie szkole/przedszkolu/Radzie Pedagogicznej zapewni Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Ponadto, do każdej placówki skierowano ankiety dla nauczycieli i dyrektorów zawierające ofertę doskonalenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2014/2015. Na podstawie ankiet chcemy poznać potrzeby i oczekiwania nauczycieli. Dzięki uzyskanym informacjom będzie możliwe ustalenie tematyki sieci współpracy i samokształcenia na nowy rok szkolny. Zapraszamy do wypełniania ankiety.

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla dyrektorów