Praca w sieciach współpracy i samokształcenia

Największe zainteresowanie w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” wzbudzają sieci współpracy i samokształcenia. Dzięki współpracy w sieciach ich uczestnicy mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pomocą platformy internetowej, gdzie wymieniają swoje spostrzeżenia i doświadczenia zawodowe. Ponadto, w ramach każdej z 10 utworzonych w projekcie sieci odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów z całej Polski. Ze względu na ciekawa tematykę, wysoką jakość szkoleń, kompetencje i doświadczenie zatrudnionych ekspertów zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem oraz wysoka frekwencją.

Galeria