Podsumowanie kwartału w projekcie

Nastąpił ważny dla projektu czas – rozliczenie kolejnego kwartału, co jest jednocześnie podsumowaniem jego wszystkich działań.

Głównym celem projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim” jest wspieranie pracy  nauczycieli w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W ramach doskonalenia,  w okresie od listopada 2013 do końca kwietnia 2014 przeprowadzono zgodnie z potrzebami 36 placówek łącznie 1111 godzin szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, co stanowi ok 60% wszystkich zaplanowanych form wsparcia w roku szkolnym 2013/2014.

W szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych ekspertów wzięło udział 522 nauczycieli.

Galeria