DODATKOWE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne nauczycieli, od stycznia 2014 roku ruszają dwie dodatkowe sieci współpracy i samokształcenia:

  1. „Przygotowanie dziecka do szkoły” – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
  2. „Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole” – dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2013r. w przedszkolach i szkołach podstawowych wskazały na konieczność utworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Po uzyskaniu zgody Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”, w roku szkolnym 2013/2014 będą funkcjonowały dwie dodatkowe sieci współpracy i samokształcenia:

  1. „Przygotowanie dziecka do szkoły” – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
  2. „Skuteczne metody pracy z dzieckiem 6-letnim w szkole” – dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

Zachęcamy nauczycieli do udziału w pracach sieci, które rozpoczną się w styczniu 2014r.